Rok a den

Autor: ? <ciesly(at)email.cz>, Téma: Zklamaná láska, Vydáno dne: 02. 05. 2007

Ani pozdravem ti neodvětí,
chová se k tobě jako k smetí.
Chtěl jsi vědet, jak se jí daří,
a odpověď? Nezájem v její tváři.


A je to rok, kdy tě náhle objala.
A je to rok, kdy polibku se nebála.
A je to den, kdy se za tebe stydí.
A je to den, kdy se nenávidí?.

Le? je celá její tvář,
zratila svou svatozář.
nestůj jak vrbové proutí,
tvá láska ji u? nezarmoutí.

S měsíci se trápí? víc,
má? du?í jako slabou svíc
a ona foukla s výrazem lhostejnosti,
láska prohnilá do morku kostí..

..u? nechce? sly?et nic.